Hovedside
Visjonen
Fotballskole
SommerGØY med fotball
Påmelding
Kontakt oss
Lillesand Stadion
Lenker
Tidligere Fotballfestivaler
Pressen om Festivalen
Lillesand Fotballakademi
Tips til unge fotballspillere
Fotballbøker
Fotballbøker (NY)

Fotballfestivalen 2011 arrangeres i samarbeid med:

Tidligere FOTBALLFESTIVALER

I 2007 er det 5 års jubileum for FOTBALLFESTIVALEN (2003-2007), men sannheten er at selve oppstarten av det som kom til å bli FOTBALLFESTIVALEN faktisk startet vinteren 2002. Da ble de første planene for å arrangere en egen fotballskole for barn på Lillesand stadion sådd. Initiativet kom fra Teddy Moen, tidligere LIL-gutt som allerede den gang hadde lang erfaring med denne type arrangement i flere andre klubber på Sørlandet.

Fotballskolen 2002
Fotballfestivalen 2003
Fotballfestivalen 2004
Fotballfestivalen 2005
Fotballfestivalen 2006
Fotballfestivalen 2007
Fotballfestivalen 2008
Fotballfestivalen 2009

Han mente definitivt at Lillesand IL sin fotballgruppe burde satse på noe lignende, både med tanke på rekrutteringen til klubben og ikke minst fordi en fotballskole bidrar til et positivt omdømme og en forbedret økonomi i klubbkassen.

Foto: Tom Bucher-Hansen, Agderposten
Med seg i prosessen fikk han med seg tre tidligere lagkamerater på A-laget til LIL og aktive trenere i klubben i 2002; Rolf Åge Børresen, Svein Erik Birkeland og Espen Sjølund. Disse 4 utgjorde den første fotballskole-komiteen i LIL som utarbeidet de nødvendige planene for en TINE fotballskole sommeren 2002. Skole ble arrangert over 3 dager og ble en stor suksess. På bakgrunn av dette ble frøet for et større fotballarrangement på Lillesand Stadion på sommerstid lagt. Komiteen valgte å gi arbeidsprosjektet FOTBALLFESTIVALEN.

Konseptet ble vinteren 2003 presentert for styret i LILs fotballgruppe som umiddelbart tente på ideen om å utvide fotballskolen til også å inneholde flere andre fotballkonsepter. De ga sin tilslutning til visjonen om FOTBALLFESTIVALEN og komiteen bestående av de 4 ansvarlige jobbet ufortrødent videre. Arrangementet sommeren 2003 (FOTBALLFESTIVALENS 1.år) ble på ny en suksess med nye konsepter som talentskole for ungdom og egen keeperskole. 

FOTBALLFESTIVALEN ble videreutviklet i de påfølgende årene (2004, 2005 og 2006) og har gjennom årenes løp vært en flott arena for flere tusen barn og unge. Ambisjonen er å stadig videreutvikle FOTBALLFESTIVALEN slik at den også i årene som kommer kan støtte opp under det viktige arbeidet Lillesand IL gjør med sine barn og unge.